Aanleg Jeu de Boulesbanen Amsterdam

Aanleg Jeu de Boulesbanen Amsterdam

Gemeente Amsterdam
Hofflaan Amsterdam
Van Roode Infra B.V.
Niels van Roode
R. Meeuwissen
Afgerond

Aanleg Jeu de boulesbanen conform richtlijnen NJBB

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Van Roode Infra Jeu de Boulesbanen aangebracht aan de Hofflaan/Glauberweg.

Waterhuishouding
Een goede waterhuishouding in en rond de baan is de basis voor een duurzame baan. We hebben een fundering toegepast van drainagezand zodat de baan altijd bespeelbaar is en regenwater snel wordt afgevoerd. Om er zeker van te zijn dat er geen plasvorming ontstaat is er gekozen om rondom en onder de speelvelden drainage toe te passen. Hierdoor wordt overtollige oppervlakte water snel afgevoerd.

Toplaag
Er zijn veel materialen die als afstrooilaag voor een Jeu de Boules baan toegepast kunnen worden. Het materiaal moet hard zijn, om vergruizing door de ballen zo veel mogelijk te beperken. De laag moet niet te dik zijn, zodat de ballen niet te snel stil komen te liggen.

Richtlijnen NJBB
Van Roode Infra heeft de Jeu de boulesbanen uitgevoerd conform de richtlijnen van de Nederlandse Jeu De Boules Bond (NJBB)

 

0
Sierbestrating keien M1
0
Halfverharding M2
0
Grondwerk M3

Bekijk onze andere projecten

Bekijk

Rioolrenovatie Bachlaan Voorschoten

Bekijk

Woonrijp maken Nassaupark Hoofddorp

Bekijk

Roomtuintjes – Amsterdam Oost

Bekijk

Reconstructie Zeeheldenbuurt te Lisse

Bekijk

Groot Onderhoud Noordkade Waddinxveen

Bekijk

Strand Zuid – RAI Amsterdam

Bekijk

Parkeren Meerenburgh Lisse