CO2 footprint

CO2 footprint

 

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien we ook bij onze opdrachtgevers. Steeds vaker wordt gevraagd naar de CO2-uitstoot van bedrijven. Van Roode Infra houdt zich bewust bezig met een schoner milieu.Door middel van de CO2 prestatieladder waarbij de uitstoot in kaart wordt gebracht, worden doelstellingen gemaakt om de uitstoot te verminderen. Met ingang van 2014 is Van Roode gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.skao.nl.

De CO2 Prestatieladder bestaat uit vier invalshoeken:

1. Inzicht in CO2 uitstoot

De CO2 uitstoot bij Van Roode wordt voor een belangrijk deel bepaald door dieselverbruik van mobiele werktuigen en voertuigen. De CO2 footprint van de afgelopen jaren is opgenomen in de nieuwsbrieven. Deze zijn onder punt 3 terug te vinden.

2. CO2 Reductie

De doelstellingen m.b.t. CO2 reductie zijn vastgelegd en kunt u inzien via onderstaande link. De voortgang van deze doelstellingen is ook terug te vinden in de nieuwsbrieven, zie punt 3.

3. Transparantie & communicatie

Bewustwording van de medewerkers is van groot belang bij het realiseren van CO2 reductie. Om medewerkers te informeren en te stimuleren zuiniger om te gaan met het milieu is een Communicatieplan opgezet. Middels toolboxmeetings en nieuwsbrieven worden zij geïnformeerd over onze inzet en resultaten met betrekking tot CO2 reductie. De nieuwsbrieven worden ook verspreid aan onze externe belanghebbenden. De nieuwsbrieven van de laatste jaren vindt u onderstaand.

4. Participatie - de CO2 Prestatieladder niveau 3 vraagt om participatie aan initiatieven met betrekking tot CO2 reductie.

Een van de initiatieven in het kader van duurzaam werken en het verminderen van de CO2-uitstoot betreft de informatie-uitwisseling over de toepasbaarheid van het elektrisch materieel. Veel machines zijn in de praktijk nog niet geschikt om volledige operationeel elektrisch toe te passen. Door overleg te voeren met partners en andere wegenbouwers proberen we deze techniek te versnellen en te kijken welk materieel perfect aansluit bij onze dagelijkse werkzaamheden.