Reconstructie Zeeheldenbuurt te Lisse

Reconstructie Zeeheldenbuurt te Lisse

Gemeente Lisse
Zeeheldenbuurt (Doormanplein/Heemskerkplein)
Van Roode Infra B.V.
Niels van Roode
T. Konijn
Afgerond

Reconstructie Zeeheldenbuurt Fase 3 Lisse

In opdracht van de Gemeente Lisse heeft Van Roode Infra de Reconstructie Zeeheldenbuurt 3e Fase uitgevoerd. Door extreme verzakkingen was het nodig om de gehele wijk op te hogen met gemiddeld 40cm.

In dit zettingsgevoelige gebied hebben we BIMS en Argex toegepast; bouwstoffen met een lage volumieke dichtheid. Met dit lichte ophoogmateriaal creëren we een duurzame basis en zal het gebied significant minder verzakken.

Tevens moesten we de duiker tussen de twee vijvers van het Heemskerkplein en het Doormanplein vernieuwen. Tijdens onze werkzaamheden was een vereiste van de opdrachtgever dat de doorstroom van het water ten alle tijde gewaarborgd diende te blijven. Met de inzet van wat creativiteit en een aantal pompen hebben we dit kunnen realiseren.

Om tijdens de feestdagen de overlast van de wegwerkzaamheden te verzachten heeft Sinterklaas en zijn zwarte Pieten de bewoners getrakteerd op wat lekkers.

0
Heesters en beplanting M2
0
Aanbrengen ophoogmateriaal M3
0
Riolering & Drainage M1
0
Machinaal straatwerk M2
0
Beschoeiing M1
0
Planten bomen

Bekijk onze andere projecten

Bekijk

Aanleg Jeu de Boulesbanen Amsterdam

Bekijk

Rioolrenovatie Bachlaan Voorschoten

Bekijk

Woonrijp maken Nassaupark Hoofddorp

Bekijk

Roomtuintjes – Amsterdam Oost

Bekijk

Groot Onderhoud Noordkade Waddinxveen

Bekijk

Strand Zuid – RAI Amsterdam

Bekijk

Parkeren Meerenburgh Lisse