Grondwerk

Grondwerk

Van Roode Infra is uw partner voor grondwerkzaamheden, van groot tot klein grondverzet, bouwrijp maken, aanleggen halfverhardingen en aanleggen van beschoeiingen. Tijdens grondwerkprojecten moet er rekening worden gehouden met diverse factoren zoals bijvoorbeeld de grondsoorten grondsoorten en grondwaterstanden in de Nederlandse bodem. Elk project vraagt om zijn eigen plan van aanpak, grondwerkprojecten zijn dan ook maatwerk in voorbereiding en uitvoering. Binnen onze grondwerkprojecten dragen we zorg voor kleine tot grote grondwerkzaamheden. In aanloop naar het eindgebruik zal hemelwater, terreinwater en rioolwater afgevoerd worden via door ons aan te leggen rioolsystemen voorzien van benodigde putten en olie/water-afscheiders. Voor de realisatie van grondwerkprojecten beschikken wij over het juiste materieel en gekwalificeerd personeel om elke fase succesvol uit te voeren.

Verantwoord met Millieu

Daarbij speelt kwaliteit altijd een grote rol en daarom maken we gebruik van de modernste machines, materialen en onderhoudstechnieken. Daarnaast hebben we oog voor het milieu. Wij houden ons actief bezig met duurzaamheid, gaan bewust om met afvalstromen en blijven ons richten op het reduceren van CO2 verbruik!

0
Projecten afgerond in grondwerk

MEER INFORMATIE OVER GRONDWERK?

Wilt u meer informatie over grondwerk in combinatie met uw project? Neem dan hieronder contact met ons en wij komen spoedig bij u terug.


Bekijk onze andere diensten

Bekijk

Groenvoorziening

Bekijk

Riolering

Bekijk

Wegenbouw